Baikal Giant Plus

Information about the Baikal Giant Plus ASIC miner and a list of all coins that can be mined with the Baikal Giant Plus

Baikal Giant Plus

Manifacturer Baikal
Announce date 2017-12-08
Price at release 3000
Release date 2017-07-16
Algorithm and hash rate X11 2000 MH/s
X13 1600 MH/s
X14 1600 MH/s
X15 1600 MH/s
Quark 2000 MH/s
QuBit 2000 MH/s
Power usage 248W - 450W

What coins can the Baikal Giant Plus mine?

Name Algo Prooftype Market cap Price USD Volume (24h) % Change (24h) % Change (7d) Masternode
DashDashX11PoW/PoS$3,554,915,843$443,15$106,983,0001.6421.87
DigiByteDigiByteMultiplePoW$343,849,905$0,03389$6,070,190-1.1115.36
PuraPuraX11PoW$145,716,744$0,84717$521,6256.5446.51
DeepOnionDeepOnionX13PoW/PoS$29,127,112$2,30$267,4625.623.71
DimecoinDimecoinQuarkPoW$23,164,556$0,00004$56,7399.5257.67
I/O CoinI/O CoinX11PoW/PoS$22,712,847$1,36$190,106-0.227.97
MemeticMemeticX11PoW/PoS$6,691,751$0,40658$540,492-4.08-27.85
ColossusCoinXTColossusCoinXTX11PoS$13,555,963$0,00126$95,9761.32-23.69
MonetaryUnitMonetaryUnitX11PoW$17,344,993$0,13399$404,2360.178.5
BitSendBitSendX11PoW/PoS$13,553,428$0,71737$100,9612.859.85
ALQOALQOQuarkPoW/PoS$13,464,445$0,36178$149,1528.1119.92
TransferCoinTransferCoinX11PoW/PoS$11,210,720$1,74$603,6831.689.95
AuroracoinAuroracoinMultiplePoW/PoS$11,027,612$1,27$137,46212.5320.54
SyndicateSyndicateX11PoS$10,016,494$0,51283$417,4813.8316.89
13371337X13PoW/PoS$1,586,535$0,00007$21,103-40.4730.0
PinkCoinPinkCoinX11PoW/PoS$9,552,709$0,02501$72,6603.319.03
PurePureX11PoS$9,207,604$1,53$278,574-23.5166.52
StealthcoinStealthcoinX13PoW/PoS$9,190,170$0,32105$327,0227.6627.14
GeoCoinGeoCoinQubitPoW$8,814,196$2,78$444,221-2.7615.19
PepeCoinPepeCoinx11PoW/PoS$6,303,964$0,28507$443,8853.1214.2
Monkey ProjectMonkey ProjectX11PoW/PoS$5,259,610$4,93$49,77820.05-21.6
EuropeCoinEuropeCoinX11PoW/PoS$5,223,240$0,51948$17,897-0.6715.87
CannabisCoinCannabisCoinX11PoW$4,688,504$0,06071$248,490-7.979.97
HyperStakeHyperStakeX11PoW/PoS$4,664,783$0,00389$2,352-2.3831.79
BitcloudBitcloudQuarkPoW/PoS$4,231,570$0,19633$6,9684.334.87
QuarkQuarkquarkPoW$3,682,009$0,01443$2,2873.322.89
TrustPlusTrustPlusX11PoW/PoS$3,320,770$0,10349$30,1092.7711.09
EverGreenCoinEverGreenCoinX15PoW/PoS$3,317,364$0,24903$12,6640.8518.25
CapricoinCapricoinX11PoW/PoS$2,577,287$1,30$308,8009.19-5.0
MarteXcoinMarteXcoinX13 PoW/PoS$2,231,773$0,75680$1,4217.84-4.51
KobocoinKobocoinX15PoW/PoS$2,021,130$0,08183$8,46229.82152.5
SynergySynergyX11PoW/PoS$2,013,647$0,56103$7,0191.04-23.37
AdzcoinAdzcoinX11PoW$1,588,252$0,03653$9,106-4.274.7
DigitalPriceDigitalPriceX11PoW$1,522,966$0,07829$17,0456.8618.18
GanjaCoinGanjaCoinX11PoW/PoS$1,431,982$0,08895$24,35852.88146.44
ArcticCoinArcticCoinX11PoW$1,422,949$0,05759$15,45024.7326.66
UnitusUnitusMultiplePoW$1,381,685$0,02953$9736.0422.52
BlueCoinBlueCoinX11PoW/PoS$1,169,970$0,00204$736-28.48-43.08
HappycoinHappycoinX11PoW/PoS$872,032$0,06147$6,8581.34.58
TrianglesTrianglesX13PoW/PoS$841,948$7,71$4,25216.9739.97
InflationCoinInflationCoinX11PoW/PoS$800,879$0,00002$663-32.05-62.76
CreamCreamX11PoW/PoS$746,504$0,01655$6,384-18.01-26.79
StartcoinStartcoinX11PoW$743,370$0,01649$5,3204.2824.55
KurrentKurrentX11PoW$594,912$0,00969$1,97212.0245.32
XCurrencyXCurrencyX11PoW/PoS$4,815,412$0,81936$000
CenturionCenturionX11PoW/PoS$460,034$0,00623$2,939-21.65-18.35
SuperCoinSuperCoinX11PoW/PoS$425,343$0,00876$1,7017.22-9.71
GoldBlocksGoldBlocksX11PoW/PoS$395,957$0,02552$5235.377.47
IslaCoinIslaCoinX11PoW/PoS$382,560$0,25273$53078.91240.66
KushCoinKushCoinX11PoW/PoS$376,359$0,06818$8133.44-0.12
OctanoxOctanoxX11Hybrid (POS/POW)$357,540$0,04206$4,277-13.0261.61
CryptojacksCryptojacksX13PoW/PoS$356,548$0,00088$8,149-2.98-6.19
BolivarcoinBolivarcoinX11PoW$324,292$0,03274$3,55533.0559.61
OnixOnixX11PoW$314,926$0,01148$29,3458.397.08
XenixcoinXenixcoinX11PoW/PoS$106$0,01054$000
InfluxcoinInfluxcoinX11Pow/PoS$291,671$0,17430$3,30852.9160.6
CoinonatXCoinonatXX11PoW/PoS$276,295$0,01485$2,16811.952.47
EternityEternityX11PoW/PoS$243,103$0,05792$798-0.96-12.95
ImpactImpactX11PoW/PoS$221,038$0,00202$51013.597.3
Prime-XIPrime-XIX11PoW$205,895$0,01025$5925.4818.4
MustangCoinMustangCoinX11PoW/PoS$139,080$0,22064$1,407-15.64-15.31
StressStressX13PoW/PoS$467,577$0,00083$00-24.75
ErylliumErylliumX11PoW/PoS$90,037$0,01603$1,1293.1226.92
MarijuanacoinMarijuanacoinX11PoW/PoS$89,506$0,05486$7803.7415.12
DPAYDPAYX13PoW/PoS$59,770$0,00075$1055.3810.29
GoldReserveGoldReserveX11PoW/PoS$297,506$0,01733$000
DASDASX11PoW$13,366$0,00469$000
PiggycoinPiggycoinX11PoW/PoS$984,911$0,00201$36011.1156.2
HitCoinHitCoinX11PoW/PoS$963,632$0,00009$15.029.38
InsaneCoinInsaneCoinX11PoW/PoS$855,408$0,04517$445-7.76-11.53
OpalOpalX13PoW/PoS$825,395$0,05449$8612.5974.85
BritCoinBritCoinX13PoW/PoS$794,595$0,03736$468-4.53-0.12
HalcyonHalcyonX15PoW/PoS$507,137$0,08790$293-15.0430.11
TruckcoinTruckcoinX11PoW/PoS$367,412$0,00202$1050.6523.24
AmberCoinAmberCoinX11PoW/PoS$344,653$0,00789$62.932.55
CypherCypherQuBitPoW$314,602$0,04942$416.7319.32
Evil CoinEvil CoinX11PoW/PoS$311,734$0,01483$69-5.924.17
RatecoinRatecoinX11PoW/PoS$302,272$0,00247$1959.5871.19
VisioVisioX13PoW/PoS$302,065$0,00592$80-21.625.3
MarscoinMarscoinX11PoW$282,510$0,00999$60-3.445.79
BERNcashBERNcashX14PoW/PoS$258,957$0,00364$228-6.5551.41
MineumMineumX13PoW/PoS$246,425$0,02611$162.2911.08
ZurcoinZurcoinQuarkPoW$192,031$0,00219$555.099.38
SativacoinSativacoinX13PoW/PoS$188,108$0,02652$49114.7532.25
BitQuarkBitQuarkQuarkPoW$183,229$0,01849$199-2.1656.33
BoostCoinBoostCoinX13PoW/PoS$155,208$0,01309$06.01-5.58
FirecoinFirecoinX15PoW/PoS$152,646$1,55$55.099.76
SecretCoinSecretCoinX11PoW/PoS$138,592$0,03277$54.535.43
EnigmaEnigmaX11PoW/PoS$105,949$0,13758$45.09-0.39
BeatcoinBeatcoinX11PoW/PoS$93,125$0,06108$9040.1446.12
GoldPiecesGoldPiecesX11PoW/PoS$80,714$0,06615$4832.51-0.62
BowsCoinBowsCoinX11PoW$78,305$0,01411$1999.177.88
BnrtxCoinBnrtxCoinX11PoW$62,877$0,00193$225.03-27.32
UroUroX11PoW$62,739$0,05197$221.170
OrlycoinOrlycoinX15PoW/PoS$34,829$0,00095$00-1.24
BraincoinBraincoinX11PoW/PoS$31,869$0,00316$00-0.81
VirtacoinplusVirtacoinplusX11PoW/PoS$51,838$0,00474$137-5.451.36
TAGRcoinTAGRcoinX15PoW/PoS$47,442$0,00123$10-1.9727.47
Artex CoinArtex CoinX11PoW$46,085$0,00245$15-6.83-7.19
LitecredLitecredQuBitPoW/PoS$42,383$0,00140$1020.0310.77
BiosCryptoBiosCryptoQuarkPow/PoS$38,318$0,00184$31.894.41
MindCoinMindCoinX11PoW$37,544$0,00237$29-1.74-27.37
ImpulseCoinImpulseCoinX13PoW/PoS$30,161$0,00149$185.090
SydPakSydPakX13PoW/PoS$26,859$0,16720$14.9222.33
Neptune ClassicNeptune ClassicX11PoW/PoS$0$0,00057$000
TorcoinTorcoinX11PoW/PoS$23,008$0,07277$000
JobsCoinJobsCoinX11PoW/PoS$18,581$0,00018$1605.02-36.07
Vault CoinVault CoinX11PoW$5,325$0,00018$2645.09-7.59
PizzaCoinPizzaCoinX11PoW$2,536$0,00184$125-6.1953.09
SyncSyncX11PoW/PoS$0$674,30$000
EmberCoinEmberCoinX13PoW/PoS$0$0,00000$8,511-11.89-9.81
HTMLCOINHTMLCOINX15PoW/PoS$0$0,00030$446-5.65-27.96
MarxCoinMarxCoinX11PoW$0$0,00194$1,1326.0743.94
ZSEcoinZSEcoinX11PoW/PoS$0$0,01650$420-5.5312.19
FutCoinFutCoinX13PoW/PoS$0$0,00298$1147.59123.56
GAY MoneyGAY MoneyX11PoW/PoS$0$0,01840$89-21.7414.64
Halloween CoinHalloween CoinX11PoW/PoS$0$0,00030$57-21.84-6.28
CryptCoinCryptCoinX11PoW$0$0,11655$52-3.665.26
WeAreSatoshiWeAreSatoshiX11PoW/PoS$0$0,00447$44-1.4126.78
DubstepDubstepX15PoW/PoS$0$0,00150$00-15.82
PayPeerPayPeerX11PoW/PoS$0$0,00009$85.039.38
TellurionTellurionX11PoW/PoS$0$0,00043$5-18.29-18.78
TheCreedTheCreedQuBitPow/PoS$0$0,00044$45.039.38
Pabyosi Coin (Special)Pabyosi Coin (Special)X11PoW/PoS$0$0,12269$320.339.38
Cycling CoinCycling CoinX11PoW$0$0,00123$3-13.52.09
DarkLiskDarkLiskX11PoW/PoS$0$0,00114$2029.27
View all ASICs