Proof of Stake coins

cryptodelver.com provides the most complete list of all PoS (Proof of Stake) coins and their specifications.

Top 100 PoS coins

Name Algo Prooftype Market CAP Price USD Volume (24h) % Change (24h) % Change (7d)
EthereumEthashPoS$386,601,448,099$3215.90$9,971,761,1901.534207666.70142301
DashX11PoW/PoS$307,397,286$25.88$39,832,8432.8826841511.33240556
QtumPOS 3.0PoS$252,017,604$2.39$30,561,6831.573799476.72916355
StratisX13PoS$0$0.047120622148084$28,591-0.1757155412.45970764
OmiseGoN/APoS$0$$0
BitConnectSHA256PoW/PoS$0$$0
WavesLeased POSLPoS$110,122,852$0.95662100430924$12,554,7850.4581447-1.86975099
EOSDPoSDPoS$825,052,734$0.54944793825021$59,810,2991.76521655.91531538
BitSharesN/ADPoS$6,369,169$0.0021263729521216$94,7254.580571214.45108406
LiskDPoSDPoS$138,224,836$0.95036409615361$2,449,6731.392779635.20061051
DecredBLAKE256PoW/PoS$219,910,218$13.58$974,859-0.118145832.81444658
ArdorN/APoS$66,221,912$0.066288234004085$2,456,4742.246973298.53422877
NxtPoSPoS/LPoS$0$0.0011274580254915$3,67310.06193407-13.6100249
PIVXQuarkPOS 3.0$21,237,084$0.25151045747217$1,491,2052.5045496510.43964957
ArkDPoSDPoS$59,220,025$0.32518120462224$11,648,0280.50383538-7.09725014
BytomN/APoS$13,457,542$0.0082032393188918$53,4584.299834772.76849446
DECENTN/APoS$0$$0
NexusSHA3PoW/nPoS$0$0.10116423924994$32,649143.83156334480.5117828
BitcoinDarkSHA256PoW/PoS$0$$0
ParticlN/APoS$2,673,218$0.18914758978592$24,1151.11999006-8.02920235
NoLimitCoinPoSPoS$0$0.0041532638148855$11,6260.49590262-11.55888338
PeercoinN/APoS/PoW$12,554,113$0.43286293844136$46,7295.2377400218.1709062
EmercoinSHA-256PoW/PoS$9,325,562$0.18259040548175$04.7939794310.26131702
Binance CoinBEP-2PoSA$0$$0
Quantum Resistant LedgerN/APoS$13,882,070$0.20433688507898$666,0311.17120476-0.54978371
ReddCoinScryptPoW/PoS$0$$0
I/O CoinX11PoW/PoS$0$$0
IONN/APoS$0$237.84$8,91023.486412469.63129724
PotCoinScryptPoW/PoS$0$0.0042350860472372$5,69075.58808138240.06063676
CloakCoinX13PoW/PoS$436,207$0.072272108116698$9-14.98584632-14.08533608
BitBayPoSPoS$0$$0
FairCoinGroestlPoW/PoS$0$$0
FirstCoinScryptPoW/PoS $16,359$0.00052419694138488$00.835498620.38958897
BlackCoinScryptPoS$0$0.035846307561303$22,384-0.7392221411.48938001
NAV CoinX13PoS$0$0.041860602767133$26,048-2.565993060.20967225
RadiumN/APoS$0$$0
ClamsPoSPoS$0$0.19989975138015$2-45.98552865119.63674967
E-Dinar CoinX11DPoS$0$$0
NeosCoinSHA256PoS$0$$0
E-coin1GB AES Pattern SearchPoS$0$$0
LoMoCoinScryptPoW/PoS$0$$0
SaluSScryptPoW/PoS$0$42.48$4,0912.7233044129.51702168
ToaCoinScryptPoW/PoS$0$$0
RubycoinScryptPoS$0$0.1558955808357$2,84611.9411002936.7880354
ShiftDPoSDPoS$0$$0
LuckChainScryptPoW/PoS$0$$0
Bitcoin PlusScryptPoW/PoS$330,878$1.40$1,6367.2255375221.59102345
EnergycoinScryptPoW/PoS$0$$0
HEATN/APoS/PoP$0$$0
VeriCoinScryptPoST$0$$0
SignatumSkunkHash v2 RaptorPoW/PoS$0$$0
XtraBYtesN/APoSign$406,530$0.00094541860553764$0-5.15138428-3.61346065
SphereScryptPoW/PoS$0$$0
BitBeanSHA256PoW/PoS$0$$0
PinkCoinX11PoW/PoS$134,017$0.00030345171792467$3312.3123662424.09093079
SequenceScryptPoW/PoS$0$$0
NovacoinScryptPoW/PoS$79,384$0.033986592407563$1313.210865179.00536665
BlitzcashX13PoS$0$$0
BitSendX11PoW/PoS$4,215$0.00012930179245105$000
OKCashN/APoW/PoS$0$0.0017503961516742$18,043-37.50648064-68.92511013
PRIZMSHA-256PoS$5,479,069$0.0013838017250579$4,6840.56326915-8.32378834
Global Currency ReservePoSPoS$69,956,662$0.65365261641169$00-2.99845711
EspersHMQ1725PoW/PoS$0$$0
MaxCoinSHA3PoW/PoS$149,167$0.0024276137433974$1831.08112962-0.72725537
XCurrencyX11PoW/PoS$0$$0
PutinCoinScryptPoW/PoS$831,887$0.00069979893939883$05.82188952-2.62101862
AtmosPoSPoS$24,567$0.00039170717588182$63.180468084.51390378
VcashWhirlpoolPoS$0$$0
SynergyX11PoW/PoS$147,134$0.030041720074543$01.08112962-0.72725537
NautilusCoinScryptPoS$0$$0
ExclusiveCoinPoSPoS$3,929$0.00067135724772156$00-1.28208961
SpectrecoinPOS 3.0PoS$0$$0
StealthcoinX13PoW/PoS$0$$0
BitswiftScryptPoW/PoS$458,467$0.11802066847961$522.698691734.34836111
InsaneCoinX11PoW/PoS$78,979$0.0030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZenniesScryptPoS$303,698$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZeitcoinPoSPoS$0$$0
TagCoinScryptPoW/PoS$0$0.017590449786168$104,08512.5032195946.25595424
CraveScryptPoS$0$$0
Breakout StakeN/APoW/PoS$0$$0
InsaneCoinX11PoW/PoS$0$$0
KoreCoinX13PoS$0$$0
2GIVEScryptPoW/PoS$160,357$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
XPSHA-256PoW/PoS$0$$0
PoSW CoinScryptPoW/PoS$120,440$0.0027310654613221$01.08112962-0.72725537
vTorrentScryptPoW/PoS$0$$0
SyndicateX11PoS$0$$0
EuropeCoinX11PoW/PoS$0$$0
BreakoutSHA-256PoW/PoS$0$$0
WhiteCoinScryptPow/PoS$3,333,705$0.0043616348162828$535,140-1.7886951911.27142289
NeutronSHA-256PoW/PoS$23,573$0.00060256725671694$03.168535484.4928324
NuSharesN/APoS$0$$0
RenosX11PoS$0$$0
1337X13PoW/PoS$0$$0
AudioCoinScryptPoW/PoS$297,605$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
HempCoinScryptPoW/PoS$402,718$0.0015056689190979$02.748055164.38442448
HTMLCOINX15PoW/PoS$0$$0
BitmarkN/APoS$0$$0
TaoX11PoW/PoS$0$$0
IncaKoinSHA256PoW/PoS$0$$0